سنجش مراحل یادگیری از نظر کلب

برای آنکه یادگیری بهتری داشته باشیم خوب است سبکهای یادگیری مختلف را بشناسیم. سبک های یادگیری به این اشاره دارد که هر فراگیر چگونه یاد می‌گیرد. یعنی ترجیح او در یادگیری چیست و از چه روشی بهتر و آسان‌تر فرا می‌گیرد . افراد ممکن است از تمامی سبک‌ها به طور ترکیبی یاد بگیرند اما اغلب آنها به یکی از این سبکها بیشتر گرایش دارند و بیشتر از آن کمک می گیرند. 

این پرسش نامه بر اساس نظریه سبک های یادگیری کلب در 12 تست طراحی و تنظیم شده است. مراحل چرخه یادگیری بنا به نظر کلب عبارتند از: تجربه عینی، مشاهده تاملی، مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال

پس چه بهتر است که با انجام این تست متوجه شوید که در کدام مرحله بهتر عمل می کنید و سپس سبک یادگیری خود را بهتر بشناسید. به این صورت می‌توانید با توجه به ویژگی های هر مرحله و سبک یادگیری خود روشی را که برایتان مفیدتر است برگزینید.

نظرات کاربران

دیدگاهی برای این آزمون ثبت نشده است ..
پیام شما با موفقیت ارسال شد. منتظر تایید مدیریت باشید!
متن پیام الزامی است!